Address:

No. 1/B ,Chelli Amman Koil Street,

Kolathur, Chennai – 600 099.

(Near Ganga Cinimas)

 

Phone:

Seshagiri: +91 7299099164

Saravanan: +91 7299099165

 

Email:

ssenterprises5015@gmail.com